Het eerste gesprek is gratis!

Werkgebieden

 

Personen- en familierecht

U krijgt advies en wordt zo nodig bijgestaan bij de Rechtbank, in zaken zoals echtscheiding of omgang- en zorgregelingen voor uw kinderen. Of bij conflicten over het ouderlijk gezag of kinder- en partneralimentatie. Ook in procedures over ondertoezichtstellingen of uithuisplaatsingen kunt u een beroep op Altenburg Advocatuur doen.

 

Sociale zekerheidsrecht

Voor alle problemen met uw uitkering en instanties als DWI, UWV, SVB, of zorginstanties. U wordt ondersteund in bezwaarprocedures, beroep bij de Rechtbank of hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

 

Vreemdelingenrecht

Vragen over de aanvraag van een visum, verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit? U wilt uw partner of kinderen naar Nederland halen? De Immigratiedienst IND heeft een negatief besluit genomen?  U krijgt advies en zo nodig wordt een bezwaar- of beroepsprocedure voor u gevoerd.

Het eerste gesprek is gratis!

Werkgebieden

 

Personen- en familierecht

U krijgt advies en wordt zo nodig bijgestaan bij de Rechtbank, in zaken zoals echtscheiding of omgang- en zorgregelingen voor uw kinderen. Of bij conflicten over het ouderlijk gezag of kinder- en partneralimentatie. Ook in procedures over ondertoezichtstellingen of uithuisplaatsingen kunt u een beroep op Altenburg Advocatuur doen.

 

Sociale zekerheidsrecht

Voor alle problemen met uw uitkering en instanties als DWI, UWV, SVB, of zorginstanties. U wordt ondersteund in bezwaarprocedures, beroep bij de Rechtbank of hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

 

Vreemdelingenrecht

Vragen over de aanvraag van een visum, verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit? U wilt uw partner of kinderen naar Nederland halen? De Immigratiedienst IND heeft een negatief besluit genomen?  U krijgt advies en zo nodig wordt een bezwaar- of beroepsprocedure voor u gevoerd.

Het eerste gesprek is gratis!

Werkgebieden

 

Personen- en familierecht

U krijgt advies en wordt zo nodig bijgestaan bij de Rechtbank, in zaken zoals echtscheiding of omgang- en zorgregelingen voor uw kinderen. Of bij conflicten over het ouderlijk gezag of kinder- en partneralimentatie. Ook in procedures over ondertoezichtstellingen of uithuisplaatsingen kunt u een beroep op Altenburg Advocatuur doen.

 

Sociale zekerheidsrecht

Voor alle problemen met uw uitkering en instanties als DWI, UWV, SVB, of zorginstanties. U wordt ondersteund in bezwaarprocedures, beroep bij de Rechtbank of hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

 

Vreemdelingenrecht

Vragen over de aanvraag van een visum, verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit? U wilt uw partner of kinderen naar Nederland halen? De Immigratiedienst IND heeft een negatief besluit genomen?  U krijgt advies en zo nodig wordt een bezwaar- of beroepsprocedure voor u gevoerd.